به موسسه امیرشاهی خوش آمدید.

مختصری درباره ما فعاليتهای مهاجرتی ما شامل قبول وکالت در امور مهاجرت به استراليا و ترجمه و تائيد مدارک مربوط به مهاجرت به اين کشور ميشوند. اين خدمات با سرپرستی مستقيم وکيل رسمی مهاجرت و مترجم ناتی استراليا انجام ميشوند. موکلین ما این امکان را دارند که به طور مستقیم با وکیل مجموعه در ارتباط […]

مختصری درباره ما

فعاليتهای مهاجرتی ما شامل قبول وکالت در امور مهاجرت به استراليا و ترجمه و تائيد مدارک مربوط به مهاجرت به اين کشور ميشوند. اين خدمات با سرپرستی مستقيم وکيل رسمی مهاجرت و مترجم ناتی استراليا انجام ميشوند. موکلین ما این امکان را دارند که به طور مستقیم با وکیل مجموعه در ارتباط باشند و روند پروسه مهاجرت را به سهولت پیگیری کنند.

وکیل مهاجرت ثبت شده در استرالیا

شماره مارا ۱۶۸۵۱۱۰

اداره مهاجرت و حفاظت مرزهای استرالیا به متقاضیان مهاجرت به استرالیا اکیدا توصیه میکند که فقط از وکلای مهاجرت ثبت شده در استرالیا (Registered Migration Agents) استفاده نمایند. برای اطمینان از صحّت ادعای موسسات در این خصوص میتوانید به سایت MARA مراجعه کنید. برای مشاهده مشخصات ما در سایت مارا، میتوانید از این لینک بازدید فرمایید: مشخصات ما در سایت مارا

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به استرالیا