درباره ما

دفتر حقوقی دکتر امیرشاهی و همکاران حوالی سال ۱۳۸۰ توسط دکتر حسن امیرشاهی، وکیل پایه یک و مترجم رسمی دادگستری، تاسیس گردید و از همان سال در امور مربوط به ارائه خدمات حقوقی و ترجمه رسمی مدارک فعالیت می کند. از سال ۲۰۱۶ ، ارائه خدمات مهاجرت و ترجمه ناتی استرالیا توسط متین امیرشاهی، وکیل […]

دفتر حقوقی دکتر امیرشاهی و همکاران حوالی سال ۱۳۸۰ توسط دکتر حسن امیرشاهی، وکیل پایه یک و مترجم رسمی دادگستری، تاسیس گردید و از همان سال در امور مربوط به ارائه خدمات حقوقی و ترجمه رسمی مدارک فعالیت می کند.

از سال ۲۰۱۶ ، ارائه خدمات مهاجرت و ترجمه ناتی استرالیا توسط متین امیرشاهی، وکیل رسمی مهاجرت استرالیا (شماره مارا ۱۶۸۵۱۱۰) ، مترجم ناتی استرالیا و مترجم رسمی دادگستری ایران با دو شعبه در ایران و استرالیا آغاز شد.

amirshahi law group

باور ما بر این است که ارائه خدمات مهاجرت به متقاضیان ایرانی مستلزم داشتن دانش کافی در رابطه با مسایل حقوقی و مهاجرتی اهر دو کشور ایران و استرالیا است و این امر فقط با بهره گیری از خدمات وکیل رسمی دادگستری و وکیل رسمی مهاجرت میسر می شود.

چرا ما؟

  • ما در هر دو کشور ایران و استرالیا، شعبه و حضور فعال داریم و در طول سالیان طولانی فعالیت، نظر مثبت موکلین را جلب کرده ایم (پیشنهاد میکنیم به Google Reviews ما سر بزنید).
  • اولویت ما، کیفیت خدمات و نه کمیت موکلین است و وکیل موسسه شخصا روی پروسه تک تک موکلین نظارت مستمر دارد.
  • ما تنها موسسه در ایران هستیم که برای امور مهاجرت استرالیا، همزمان از خدمات وکیل دادگستری برای امور ایران و وکیل رسمی (ثبت شده مارا) برای امور مهاجرت استفاده میکنیم.
  • علاوه بر خدمات رسمی مهاجرت، خدمات ترجمه ناتی نیز به موکلین و سایر متقاضیات ارائه می شود که این امر باعث تسهیل پروسه و اطمینان بیشتر درباره مدارک ارائه شده به سازمانهای ذیربط استرالیا است.

Qualifications

Graduate Certificate