دسته‌ها
تجربه شخصی سرمایه گذاری تجربه های شخصی

کافی شاپ ملبورن

متین امیرشاهی، مدیر مجموعه به همراه دو نفر از موکلین ویزای ۱۸۸ سرمایه گذاری استرالیا در کافی شاپ ملبورن