فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا | محاسبه آنلاین امتیاز

متقاضی محترم از علاقه شما برای تکمیل فرم ارزیابی سپاسگذاریم. لطفا برای ارزیابی شرایط مهاجرت به استرالیا، گزینه مرتبط را انتخاب کنید.  کووید-۱۹ و تاثیر آن بر صدور ویزای استرالیا در حال حاضر مرزهای استرالیا بسته هستند و دارندگان اکثر ویزاهای استرالیا بغیر از ویزاهای دائم و ۱۸۸ سرمایه گذاری اجازه ورود به کشور را ندارند. […]

متقاضی محترم

از علاقه شما برای تکمیل فرم ارزیابی سپاسگذاریم. لطفا برای ارزیابی شرایط مهاجرت به استرالیا، گزینه مرتبط را انتخاب کنید.

 کووید-۱۹ و تاثیر آن بر صدور ویزای استرالیا

در حال حاضر مرزهای استرالیا بسته هستند و دارندگان اکثر ویزاهای استرالیا بغیر از ویزاهای دائم و ۱۸۸ سرمایه گذاری اجازه ورود به کشور را ندارند.

متقاضیان همچنان میتوانند برای ویزای استرالیا اقدام کنند ولی صدور اکثر ویزاها بعد از باز شدن مرزها خواهد بود.

توضیح بیشتر در خصوص هر نوع ویزا، پس از انتخاب ویزای مربوطه در فرم زیر نمایش داده میشود.