اقامت استرالیا از طریق تولد فرزند

بسیاری از متقاضیان مهاجرت استرالیا درباره امکان اخذ اقامت استرالیا از طریق تولد فرزندشان در کشور استرالیا سوال میکنند و این موضوع ما را بر آن داشت که مطلبی درباره این مساله منتشر کنیم.

 برای درک بهتر شرایط اقامت فرزندان و همچنین وضعیت اقامت والدین آنها و محل تولد فرزند، میتوانیم سه حالت زیر را نظر بگیریم:

حالت اول: در صورتی که هر یک از والدین دارای تابعیت کشور استرالیا باشد، فرزند متولد شده، صرفنظر از محل تولد، تابعیت کشور استرالیا را اخذ خواهد کرد.

حالت دوم: در صورتی که هر یک از والدین دارای ویزای اقامت دائم استرالیا باشد، فرزند متولد شده در کشور استرالیا، تابعیت کشور استرالیا را اخذ خواهد کرد.

حالت سوم: در صورتی که هر یک از والدین دارای ویزای اقامت دائم استرالیا باشد، فرزند متولد شده در خارج از کشور استرالیا، حق برخورداری از تابعیت کشور استرالیا را نخواهد داشت و صرفا میتواند از طریق والدین، از مزایای ویزای دائم استرالیا بهره مند شود.

شرایط ذکر شده در بالا، صرفا مربوط به خانواده هایی است که حداقل یکی از والدین، دارای ویزای دائم و یا تابعیت استرالیا هستند.

حال، سوالی که بسیاری از متقاضیان مهاجرت به استرالیا دارند این است که آیا امکان اخذ اقامت دائم و یا تابعیت استرالیا برای نوزادانی که در خاک استرالیا متولد میشوند و هیچ کدام از والدین آنها حق اقامت دائم این کشور را ندارند وجود دارد؟

جواب: بله ولی تحت شرایطی سخت و طی زمانی بسیار طولانی! افرادی که در استرالیا متولد میشوند و والدینشان در بدو تولد یا بعد از زمان تولد، ویزای دائم استرالیا یا تابعیت این کشور را نداشته اند، تنها در صورتی میتوانند تابعیت این کشور را اخذ کنند که ده سال پس از تولد در این کشور اقامت داشته باشند.

این بدین معنی است که والدینی که در استرالیا دارای ویزای موقت هستند، امکان اخذ آنی ویزای دائم استرالیا را برای فرزندان خود صرفا از طریق تولد آنها در کشور استرالیا نخواهند داشت.

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به استرالیا