دسته‌ها
مهاجرت به استرالیا

امتیاز دعوتنامه ویزای کاری ۱۸۹ و ۴۹۱ استرالیا

ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ اسپانسر خانواده جزو ویزاهای کاری متداول استرالیا هستند که دعوتنامه آنها توسط دولت فدرال این کشور صادر میشوند. 

اداره مهاجرت استرالیا در فواصل زمانی مختلف برای متقاضیان این ویزا که بالاترین امتیاز را در سیستم درخواست دعوتنامه ویزای استرالیا (SkillSelect) و در شغلهای مختلف داشته باشند دعوتنامه صادر میکند. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ساز و کار ویزاهای کاری استرالیا میتوانید از صفحه ویزاهای کاری بازدید فرمایید.

صدور دعوتنامه ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ اسپانسر خانواده در طول سال به طور متناوب اتفاق می افتد ولی تعداد دعوتنامه‌ها در هر دور بستگی به تعداد درخواست هایی دارد که توسط اداره مهاجرت استرالیا دریافت می شود. 

به طور کلی، برای هر گروه از مشاغل، سقفی از طرف اداره مهاجرت در نظر گرفته شده است که البته عدد مشخص و معلومی ندارد. 

جدول زیر تعداد دعوت نامه های صادر شده آخرین دور صدور دعوتنامه (۶ اکتبر ۲۰۲۲) را نشان می دهد:

ویزای ۱۸۹۱۱،۷۱۴
ویزای ۴۹۱ اسپانسر خانواده۸۱۸

اولویت دریافت دعوتنامه با افرادی است که بالاترین امتیاز را در هر گروه شغلی دارند. برای متقاضیانی که امتیاز مساوی دارند، اولویت با متقاضی ای است که زودتر به امتیاز مورد نظر رسیده باشد.

برای مثال، اگر حداقل امتیاز لازم برای یک گروه شغلی را ۶۵ در نظر بگیریم، افرادی که امتیاز بالای ۶۵ را دریافت کرده باشند دعوت می شوند و سپس برای تکمیل ظرفیت موجود در آن گروه شغلی، قدیمی ترین درخواست هایی که امتیازشان معادل ۶۵ است دعوت خواهند شد.

جدول زیر مشاغل و حداقل امتیازهای دعوت شده ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ اسپانسر خانوادگی را در آخرین راند صدور دعوتنامه (۶ اکتبر ۲۰۲۲) نشان می دهد:

 شغلویزای ۱۸۹ برای متقاضیان خارج استرالیاویزای ۱۸۹ برای متقاضیان داخل استرالیاویزای ۴۹۱ خانواده برای متقاضی خارج استرالیاویزای ۴۹۱ خانواده برای متقاضی داخل استرالیا
مهندس هوافضا۶۵۶۵
مشاور کشاورزی۶۵۶۵
مهندس کشاورزی۶۵۹۰
کارشناس علوم کشاورزی۶۵۶۵
معمار۶۵۶۵
متخصص شنوایی سنجی۶۵۷۰۶۵۸۰
کارشناس بیوشیمی۶۵
مهندس پزشکی۶۵۶۵
کارشناس بیوتکنولوژی۶۵۷۵
گیاه شناس۶۵۸۵
متخصص قلب و عروق۸۵
نقشه نگار۶۵
مهندس شیمی۶۵۷۰
شیمی دان۶۵۶۵
متخصص طب ماساژ۶۵۷۰
مهندس عمران۶۵۶۵
روان شناس بالینی۸۵۶۵
معلم کودکستان۶۵۶۵۷۰۷۵
مهندس برق۶۵۶۵
مهندس الکترونیک۶۵۶۵
متخصص طب اورژانس۸۰ ۶۵
متخصص غدد۹۰
مهندس (شاخه های مختلف)۶۵۷۰
مهندس عمومی۶۵۶۵
مشاور امور زیست محیطی۶۵۷۵
مهندس محیط زیست۶۵۶۵
محقق امور زیست محیطی۶۵۹۵
کارشناس محیط زیست (خاک یا آکوا کالچر)۶۵
کارشناس صنایع غذایی۶۵۷۰
کارشناس علوم جنگلداری۶۵۷۵
متخصص گوارش۶۵
پزشک عمومی۶۵۶۵
کارشناس ژئوفیزیک‌۶۵
مهندس ژئوتکنیک۶۵
هیدروژئولوژیست‌۶۵
مهندس صنایع۶۵۷۰
متخصص مراقبتهای ویژه۶۵
معمار فضای سبز۶۵۱۰۰
بیولوژیست عمومی۶۵۷۰
بیولوژیست متفرقه‌( فارماکولوژیست ، …)۶۵۷۰
کارشناس بیولوژی دریایی۶۵۸۵
مهندس مواد۶۵۸۰
مهندس مکانیک۶۵۶۵
متخصص رادیولوژی تشخیص بیماری۶۵۶۵
کارشناس آزمایشگاه۶۵۷۰
متخصص بیماری سرطان۷۵
پزشک (تخصصهای متفرقه)۶۵۶۵
متخصص پرتو درمانی۹۰
کارشناس متالورژی۶۵۷۰
کارشناس هواشناسی۹۰
میکروبیولوژیست۶۵۸۰
ماما۷۵۷۰
مهندس معدن۶۵۷۵
فیزیولوژیست ورزشی۸۰
مهندس کشتی۶۵
متخصص مغز و اعصاب۷۵۸۰
جراح مغز و اعصاب۶۵
کارشناس علوم طب هسته ای۷۰
پرستار۷۵
پزشک زنان۶۵
تراپیست شغلی۶۵۶۵
متخصص بینایی سنجی۷۰
متخصص پروتز۷۰
متخصص استخوان درمانی۷۰
کارشناس علوم فضایی۶۵
پزشک اطفال۶۵
متخصص پاتولوژی۶۵
مهندس نفت۶۵۸۰
فیزیکدان۶۵۹۰
فیزیوتراپیست۶۵۶۵۸۰
متخصص پا۷۰۶۵
مهندس تولید۶۵۶۵
روان پزشک۷۰۷۵
روانشناس (تخصص متفرقه)۶۵۶۵
تکنیسین متره و برآورد۶۵۶۵
پرستار (شاغل در کلینیک)۶۵۶۵۹۰
متخصص کلیه۸۰
معلم دبیرستان۶۵۶۵۷۵۸۵
مددکار اجتماعی۶۵۶۵۷۵۹۰
متخصص سونوگرافی۶۵
مدرس مهاجرین و ساکنین بومی۹۵
معلم دانش آموزان کم توان ذهنی۶۵۸۰
پزشک عمومی۷۰
فیزیکدان (تخصص متفرقه)۶۵۸۰
متخصص گفتاردرمانی۶۵۶۵۸۰
مهندس سازه۶۵۶۵
جراح عمومی۶۵۸۰
نقشه بردار۶۵۶۵
مهندس حمل و نقل۶۵۸۰
استاد دانشگاه۶۵۶۵۶۵۶۵
دامپزشک۶۵
جانورشناس۶۵

جدول زیر تعداد کل دعوتنامه های صادر شده از جولای ۲۰۲۲ تا به امروز را نشان میدهد:

نوع ویزاجولایآکوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبرژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئن
۱۸۹۱۲،۲۰۰۱۱،۷۱۴
۴۹۱ اسپانسر فامیلی۴۶۶۸۱۸