رزرو جلسه مشاوره متقاضیان داخل ایران

چرا خدمات مشاوره اولیه مجموعه امیرشاهی هزینه دارد؟

۱- ارزیابی شرایط اولیه متقاضیان نه توسط “کارشناس” بلکه توسط شخص وکیل انجام میشود و راهکارهای متناسب با شرایط خاص هر متقاضی، قبل از انجام مشاوره، توسط وکیل به کارشناس منتقل میشود.

۲- مراجعین مجموعه امیرشاهی میتوانند بعد از جلسه مشاوره اولیه با کارشناس، یک جلسه ۱۵ دقیقه ای رایگان با شخص وکیل برای رفع هر گونه ابهام قبل از شروع پروسه داشته باشند.

۳- متاسفانه، با توجه به حضور شخص وکیل در پروسه مشاوره اولیه و وقت محدود، امکان ارائه مشاوره رایگان به تعداد بالای متقاضیان وجود نخواهد داشت.

ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
از درخواست شما ممنونیم!
شماره تایید شما :
افزودن به تقویم iCAL
فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به استرالیا