دانشگاههای استرالیا

۴۳ دانشگاه در کشور استرالیا فعالیت میکنند و در هر یک از ایالتهای ششگانه استرالیا، حداقل یک دانشگاه بزرگ وجود دارد. نقشه زیر، موقعیت دانشگاههای استرالیا را در سرتاسر این کشور نشان میدهد. بسیاری از دانشگاهها، در شهرهای مختلف استرالیا شعبه دارند تا آزادی عملی بیشتری برای انتخاب محل زندگی در استرالیا به دانشجویان بدهند. […]

۴۳ دانشگاه در کشور استرالیا فعالیت میکنند و در هر یک از ایالتهای ششگانه استرالیا، حداقل یک دانشگاه بزرگ وجود دارد. نقشه زیر، موقعیت دانشگاههای استرالیا را در سرتاسر این کشور نشان میدهد. بسیاری از دانشگاهها، در شهرهای مختلف استرالیا شعبه دارند تا آزادی عملی بیشتری برای انتخاب محل زندگی در استرالیا به دانشجویان بدهند.

لیست دانشگاههای استرالیا

Australian Capital Territory

Australian National University – http://www.anu.edu.au/study/information-for/international-students

University of Canberra – http://www.canberra.edu.au/international

New South Wales

Australian Catholic University – https://www.acu.edu.au/international

Charles Sturt University – http://study.csu.edu.au/international

Macquarie University – https://www.mq.edu.au/international.php

Southern Cross University – http://scu.edu.au/international/

University of New England – https://www.une.edu.au/study/international

University of New South Wales – http://www.international.unsw.edu.au/

University of Newcastle – https://www.newcastle.edu.au/international

University of Sydney – http://sydney.edu.au/future-students/

University of Technology, Sydney – http://www.uts.edu.au/future-students/international

Western Sydney University – http://www.westernsydney.edu.au/international

University of Wollongong – https://www.uow.edu.au/future/international/index.html

Northern Territory

Charles Darwin University – http://www.cdu.edu.au/international

Queensland

Bond University – http://bond.edu.au/future-students/international

CQ University – https://www.cqu.edu.au/international-students

Federation University of Australia – https://federation.edu.au/brisbane

Griffith University – http://www.griffith.edu.au/international

James Cook University – http://www.jcu.edu.au/international/

Queensland University of Technology – https://www.qut.edu.au/international

University of Queensland – http://www.uq.edu.au/international/

University of Southern Queensland – http://www.usq.edu.au/study/international

University of the Sunshine Coast – http://www.usc.edu.au/learn/international-students

South Australia

Carnegie Mellon University – http://www.australia.cmu.edu/

Flinders University – http://www.flinders.edu.au/international-students/

Torrens University Australia – http://www.torrens.edu.au/studying/international-students

University of Adelaide – http://international.adelaide.edu.au/

University of South Australia – http://www.unisa.edu.au/study-at-unisa/international-students/

Tasmania

University of Tasmania – http://www.utas.edu.au/international

Victoria

Deakin University – http://www.deakin.edu.au/study-at-deakin/international-students

Federation University of Australia – http://federation.edu.au/international

La Trobe University – http://www.latrobe.edu.au/international

Monash University – https://www.monash.edu/study/international

RMIT University – https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/

Swinburne University of Technology – http://www.swinburne.edu.au/study/international/

University of Divinity – http://www.divinity.edu.au/study/international-student-resources/

University of Melbourne – http://futurestudents.unimelb.edu.au/info/international

Victoria University – http://www.vu.edu.au/study-with-us/international-students

Western Australia

Curtin University – http://international.curtin.edu.au

Edith Cowan University – http://www.ecu.edu.au/degrees/international

Murdoch University – http://www.murdoch.edu.au/Future-students/International-students/

University of Notre Dame Australia – http://www.nd.edu.au/nav-future-students/international-students

University of Western Australia – http://www.international.uwa.edu.au/