بیمه خدمات درمانی استرالیا | مدیکر (Medicare)

کشور استرالیا دارای سیستم بیمه درمانی رایگانی به نام مدیکر (medicare) است که هزینه های ویزیت و درمان مربوط به خدمات پزشکی و پرستاری و دارو در استرالیا را برای افراد واجد شرایط تا حد زیادی پوشش میدهد. افراد واجد شرایط بیمه خدمات درمانی Medicare تمامی شهروندان و دارندگان اقامت دائم استرالیا و همنظور دارندگان … ادامه خواندن بیمه خدمات درمانی استرالیا | مدیکر (Medicare)