ویزای توریستی استرالیا

خلاصه ویزای توریستی استرالیا اجازه اقامت کوتاه مدت (تا حداکثر ۱۲ ماه) به بازدید کنندگان موقت از این کشور را میدهد. این ویزا ۳ نوع دارد: به طور کلی و برای هر سه نوع ویزای توریستی، موارد زیر روی شانس شما برای دریافت ویزای توریستی تاثیر دارند: نوع اول – ویزای توریستی عادی با این … ادامه خواندن ویزای توریستی استرالیا