ویزای توریستی استرالیا

خلاصه ویزای توریستی استرالیا اجازه اقامت کوتاه مدت (تا حداکثر ۱۲ ماه) به بازدید کنندگان موقت از این کشور را میدهد. این ویزا ۳ نوع دارد: ویزای توریستی عادی ویزای توریستی با حمایت خانواده مقیم در استرالیا ویزای توریستی برای بیزنس به طور کلی و برای هر سه نوع ویزای توریستی، موارد زیر روی شانس … ادامه خواندن ویزای توریستی استرالیا