ویزای کار موقت استرالیا | ویزای ۴۸۲ یا TSS

کووید ۱۹ و تاثیر آن بر صدور ویزای TSS در حال حاضر مرزهای استرالیا بسته هستند و دسته معدودی از دارندگان ویزای استرالیا میتوانند وارد استرالیا شوند. البته افرادی که برای ویزای TSS اقدام کرده اند و شغلشان برای استرالیا اولویت دار (از جهت کووید ۱۹) محسوب میشوند ، میتوانند ویزای خود را دریافت کنند … ادامه خواندن ویزای کار موقت استرالیا | ویزای ۴۸۲ یا TSS