ویزای والدین استرالیا

فهرست – خلاصه– ویزای عادی دائم والدین– ویزای اولویت دار دائم والدین– ویزاهای موقت والدین خلاصه ویزای والدین استرالیا از نوع دائم و مختص والدینی است که حداقل نصف فرزندانشان تابعیت یا اقامت دائم استرالیا را دارند. در ضمن، فرزندان متقاضی باید حتما در استرالیا سکونت داشته باشند. ویزای دائم والدین استرالیا به دو نوع … ادامه خواندن ویزای والدین استرالیا