ویزای والدین استرالیا

فهرست – خلاصه– ویزای دائم والدین با هزینه عادی– ویزای اولویت دار دائم والدین با هزینه هنگفت– ویزاهای موقت والدین خلاصه ویزای والدین استرالیا مختص والدینی است که حداقل نصف فرزندانشان تابعیت یا اقامت دائم استرالیا را دارند. در ضمن، فرزندان متقاضی باید حتما در استرالیا سکونت داشته باشند. ویزای دائم والدین استرالیا به دو … ادامه خواندن ویزای والدین استرالیا