ویزای سرمایه گذاری استرالیا

فهرست – چرا ویزای سرمایه گذاری استرالیا؟–آیا من شرایط ویزای کارآفرینی را دارم؟– مزایای این ویزا– معایب این ویزا– ساز و کار ویزای کارآفرینی– شرط سنی پایین ۵۵ سال– شرط سابقه کسب و کار– شرط حداقل گردش مالی– شرط حداقل دارایی– شرط زبان انگلیسی– مدرک تحصیلی و سایر موارد امتیازآور– نحوه تبدیل ویزای موقت به … ادامه خواندن ویزای سرمایه گذاری استرالیا