ویزای سرمایه گذاری استرالیا – سابکلاس ۱۸۸

ویزای سرمایه گذاری ۱۸۸ استرالیا در حال حاضر (سال مالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴) معلق است و امکان اقدام برای این ویزا، به دلیل عدم صدور دعوتنامه توسط اداره مهاجرت استرالیا وجود ندارد. فهرست – چرا ویزای سرمایه گذاری استرالیا؟–آیا من شرایط ویزای کارآفرینی را دارم؟– مزایای این ویزا– معایب این ویزا– ساز و کار ویزای … ادامه خواندن ویزای سرمایه گذاری استرالیا – سابکلاس ۱۸۸