ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۱۸۸ کارآفرینی

فهرست – خلاصه– هزینه ویزا– مدت اعتبار ویزا– آیا شرایط این ویزا را دارم؟– پروسه زمانی دریافت ویزا– مزایای این ویزا– ساز و کار ویزای کارآفرینی– شرط سنی پایین ۵۵ سال– شرط سابقه کسب و کار– شرط حداقل گردش مالی– شرط حداقل دارایی– شرط زبان انگلیسی– نحوه تبدیل ویزای موقت به دائم– نحوه درخواست ویزا– … ادامه خواندن ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۱۸۸ کارآفرینی