ویزای سرمایه گذاری استرالیا | ۱۸۸ کارآفرینی

در این صفحه میخوانید – کلیت ویزای کارآفرینی استرالیا–شرایط کلی این ویزا چیست؟– مزایای این ویزا– ساز و کار ویزای کارآفرینی– شرط سنی پایین ۵۵ سال– شرط سابقه کسب و کار– شرط حداقل گردش مالی– شرط حداقل دارایی– شرط زبان انگلیسی– مدرک تحصیلی و سایر موارد امتیازآور– نحوه تبدیل ویزای موقت به دائم– کووید ۱۹ … ادامه خواندن ویزای سرمایه گذاری استرالیا | ۱۸۸ کارآفرینی