ویزای سرمایه گذاری ۱۸۸ استرالیا | خرید سهام

خلاصه ویزاهای سرمایه گذاری خرید سهام در استرالیا مناسب افرادی هستند که توانایی مالی خرید سهام در استرالیا و نگهداری آن به مدت تعیین شده را دارند. این ویزاها همانند شاخه کارآفرینی شامل یک دوره اقامت موقت مشروط در استرالیا هستند و در صورتی که سهام خریداری شده در استرالیا توسط متقاضی برای مدت لازم … ادامه خواندن ویزای سرمایه گذاری ۱۸۸ استرالیا | خرید سهام