ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا | ویزای ۱۳۲

کووید ۱۹ و تاثیر آن بر صدور ویزای ۱۳۲ استرالیا در حال حاضر مرزهای استرالیا بسته هستند و ورود به استرالیا برای اکثر دارندگان ویزاهای این کشور محدود شده است.  با این وجود و با توجه به فاصله زمانی شروع پروسه تا دریافت ویزای سرمایه گذاری ۱۳۲ (حدود یک تا دو سال)، متقاضیان همچنان میتوانند … ادامه خواندن ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا | ویزای ۱۳۲