ویزای اقامت موقت والدین در استرالیا | ویزای ۸۷۰

خلاصه والدینی که یکی از فرزندانشان در استرالیا دارای اقامت دائم یا حق شهروندی باشد میتوانند برای ویزای موقت بلند مدت استرالیا (سابکلاس ۸۷۰) اقدام کنند. توجه داشته باشید که این ویزاها صرفا ماهیتی موقت دارند و پس از اتمام دوره ، هیچ گونه حقی برای اقامت والدین در استرالیا ایجاد نمیکنند و از این … ادامه خواندن ویزای اقامت موقت والدین در استرالیا | ویزای ۸۷۰