ویزاهای سه ساله و پنج ساله والدین | ویزاهای ۸۷۰ و ۶۰۰

خلاصه والدینی که یکی از فرزندانشان در استرالیا دارای اقامت دائم یا حق شهروندی باشد میتوانند برای ویزای موقت بلند مدت استرالیا اقدام کنند. توجه داشته باشید که این ویزاها صرفا ماهیتی موقت دارند و پس از اتمام دوره ، هیچ گونه حقی برای اقامت والدین در استرالیا ایجاد نمیکنند و از این جهت، با … ادامه خواندن ویزاهای سه ساله و پنج ساله والدین | ویزاهای ۸۷۰ و ۶۰۰