ویزای اسپانسر کارفرما در استرالیا | ویزای ۱۸۶

خلاصه ویزای اسپانسر کارفرما یا ویزای ۱۸۶ استرالیا به کارفرمایان اجازه میدهد که کارکنان خارجی را برای دریافت اقامت دائم  استرالیا اسپانسر کنند. امکان دریافت این ویزا از سه طریق وجود دارد: از طریق دریافت ویزای کار موقت استرالیا و کار کردن در استرالیا به مدت سه سال به طور مستقیم از خارج از استرالیا … ادامه خواندن ویزای اسپانسر کارفرما در استرالیا | ویزای ۱۸۶