ویزای آخرین بازمانده خویشاوند استرالیا ۱۱۵ و ۸۳۵

خلاصه ویزای آخرین بازمانده استرالیا مختص افرادی است که تمامی اقوام نزدیک آنها ساکن استرالیا هستند و در این کشور اقامت دائم دارند. این ویزا از نوع دائم است و صاحب ویزا اجازه دارد به طور نامحدود در استرالیا سکونت داشته باشید و در این کشور کار کند. این ویزا دو نوع دارد که عینا … ادامه خواندن ویزای آخرین بازمانده خویشاوند استرالیا ۱۱۵ و ۸۳۵