ویزای نامزدی و ویزای ازدواج استرالیا | ویزای ۳۰۰، ۳۰۹/۱۰۰ و ۸۲۰/۸۰۱

خلاصه ویزاهای نامزدی و ازدواج استرالیا مختص افرادی هستند که همسر یا نامزد (اسپانسر) آنها دارای اقامت دائم یا حق شهروندی استرالیا هستند. قبل از همه چیز، توجه شما را به تعاریف کلیدی این مبحث جلب میکنیم. همسر: زن یا مردی که در ایران یا استرالیا ازدواج رسمی کرده اند. نامزد: زن یا مردی که … ادامه خواندن ویزای نامزدی و ویزای ازدواج استرالیا | ویزای ۳۰۰، ۳۰۹/۱۰۰ و ۸۲۰/۸۰۱