مالیات در استرالیا

فلسفه پرداخت مالیات در استرالیا مالیات جمع آوری شده از کارمندان و کسب و کارهای استرالیا صرف خدماتی مانند سلامت و بهداشت ، تحصیل، ساخت راه ها و جاده ها ، تقویت سیستم دفاع و امنیت مردمی و همینطور سازمان های تامین اجتماعی در استرالیا میشود . به طور کلی، موارد زیر بر میزان پرداختی … ادامه خواندن مالیات در استرالیا