لیست مشاغل اولویت دار استرالیا

برای مشاهده لیست مشاغل اولویت دار استرالیا که در جولای ۲۰۲۱ منتشر شده روی این لینک کلیک کنید:

https://www.amirshahi.law/wp-content/uploads/2021/07/Skills-Priority-List-Occupation-List_0.pdf