شهروندی استرالیا | نحوه دریافت و مزایا

فهرست مقدمه کسب تابعیت یک کشور، مرحله پایانی در مسیر مهاجرت به آن کشور است. استرالیا به عنوان یکی از کشورهای پرطرفدار جهان برای مهاجرت و کسب شهروندی شناخته می‌شود و با داشتن اقتصاد پایدار، سیستم بهداشتی و آموزشی عالی و جمعیت چند فرهنگی ، جذابیت‌های بسیاری برای مهاجران دارد. این مقاله به تفصیل به … ادامه خواندن شهروندی استرالیا | نحوه دریافت و مزایا