تحصیل در استرالیا

کووید ۱۹ و تاثیر آن بر صدور ویزای دانشجویی استرالیا در حال حاضر مرزهای استرالیا بسته هستند و ورود به استرالیا برای اکثر دارندگان ویزاهای این کشور محدود شده است.  دارندگان ویزای دانشجویی استرالیا هم نمیتوانند در حال حاضر وارد استرالیا شوند. با این وجود، چنانچه قصد تحصیل در استرالیا را دارید میتوانید پروسه دریافت … ادامه خواندن تحصیل در استرالیا