تجربه شخصی رعنا
سرمایه گذاری در استرالیا

فهرست – تصمیم برای مهاجرت– وضعیتم در ایران– انتخاب استرالیا– استارت کار– گرفتن دعوتنامه ایالتی– ارسال درخواست ویزا– ورود به استرالیا و سرمایه گذاری– راه اندازی Business دوم– ویزای ۸۸۸– تجربه من متن زیر تجربه شخصی خانم رعنا درباره مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری است که از زبان ایشان برای ما شرح داده … ادامه خواندن تجربه شخصی رعنا
سرمایه گذاری در استرالیا