تجربه شخصی رعنا | سرمایه گذاری در استرالیا

در این صفحه میخوانید – تصمیم برای مهاجرت– وضعیتم در ایران– انتخاب استرالیا– استارت کار– گرفتن دعوتنامه ایالتی– ارسال درخواست ویزا– ورود به استرالیا و سرمایه گذاری– راه اندازی Business دوم– ویزای ۸۸۸– تجربه من متن زیر تجربه شخصی خانم رعنا درباره مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری است که از زبان ایشان برای … ادامه خواندن تجربه شخصی رعنا | سرمایه گذاری در استرالیا