تجربه شخصی مینا
تحصیل در استرالیا

مینا، متولد سال ۱۳۷۲، در سال ۲۰۱۲ به عنوان دانشجوی کالج وارد استرالیا شد. مراحل مختلف مهاجرت مینا از گرفتن تصمیم برای تحصیل در استرالیا تا اوضاع و احوال وی تا به امروز در این نوشته از زبان وی شرح داده شده است: تصمیم برای تحصیل در استرالیا حدودا ۱۷ ساله بودم که مشکلات زندگی … ادامه خواندن تجربه شخصی مینا
تحصیل در استرالیا