ویزای کار استرالیا | ویزای۴۹۱

کووید ۱۹ و تاثیر آن بر صدور ویزای ۴۹۱ استرالیا در حال حاضر مرزهای استرالیا بسته هستند و ورود به استرالیا برای اکثر دارندگان ویزاهای این کشور محدود شده است.  با این وجود و با توجه به فاصله زمانی شروع پروسه تا دریافت ویزای کاری (حدود یک تا دو سال)، متقاضیان همچنان میتوانند پروسه مهاجرت … ادامه خواندن ویزای کار استرالیا | ویزای۴۹۱