امتیاز ویزای کاری استرالیا

در این صفحه میخوانید – توضیح درباره امتیازها– امتیاز دعوتنامه های اکتبر ۲۰۲۰– دعوتنامه های صادر شده به تفکیک مشاغل توضیح درباره امتیازها در این نوشته که به طور ماهانه به روز میشود، آخرین اطلاعات درباره امتیازهای مورد نیاز ویزاهای کاری ۱۸۹ و ۴۹۱ اسپانسر خانوادگی (Family Sponsorship) استرالیا منتشر میشود. متاسفانه امتیاز ویزاهای ۱۹۰ … ادامه خواندن امتیاز ویزای کاری استرالیا