معرفی آزمون ناتی استرالیا | منابع، هزینه و نحوه ثبت نام

فهرست – امتحان ناتی چیست؟– شانس قبولی امتحان ناتی– نحوه برگزاری– فرمت امتحان– نمره دهی و حداقل نمره قبولی– هزینه و ثبت نام– منابع امتحان– نحوه آمادگی– لغو یا جابجایی آزمون امتحان ناتی چیست؟ گرفتن دعوتنامه ویزای کاری استرالیا برای بعضی مشاغل میتواند رقابتی باشد و متقاضیان ممکن است نیاز به جمع آوری امتیاز بالایی … ادامه خواندن معرفی آزمون ناتی استرالیا | منابع، هزینه و نحوه ثبت نام